Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí začalo svoju letnú sezónu plnú aktivít pre mladých krajanov

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí začalo svoju letnú sezónu plnú aktivít pre mladých krajanov

13. júna 2017 sme odovzdali ceny víťazom Súťaže v digitálnej fotografii a krátkom filme, a to priamo v obradnej sieni historickej banskobystrickej Radnice za prítomnosti významnej fotografky, pani profesorky Miloty Havránkovej. Z pobytu víťazov pripájame aj fotografie.


V súčasnosti prebieha 1. turnus školy v prírode, na ktorej sa zúčastňuje 91 mladých Slovákov z Chorvátska a Poľska. Ďalšie 2 turnusy pre účastníkov z Maďarska, Srbska, Rumunska a Ukrajiny pripravujeme v auguste v Osrblí. V nedeľu 2. júla čakajú účastníkov hneď dve aktivity. Prvou bude Detská krajanská univerzita, ktorá privíta žiakov základných škôl, predovšetkým však víťazov rôznych súťaží v domovských krajinách. Paralelne bude prebiehať aj naša novinka – Letný tábor mladých vedcov, na ktorom privítame stredoškolákov zo slovenského zahraničia. Účastníkom oboch aktivít predstavíme vedné odbory Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to prostredníctvom inovatívnych a alternatívnych foriem výučby. Zároveň pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov pripravíme v spolupráci s mestom Banská Bystrica vo štvrtok 6. júla 2017 o 16.00 hod. slávnostný program v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1.


Aktivity v gescii MŠVVaŠ budú pokračovať aj v auguste. 11. augusta privítame 20 účastníkov kurzu slovenského jazyka pod názvom Sme v slovenčine doma. Kurz potrvá 20 dní a stredoškolákom zo zahraničia okrem slovenčiny priblížime aj ponuku študentského života na pôde UMB a v Banskej Bystrici. 11. – 20. augusta privítame aj deti zo západnej Európy, ktoré sa zúčastnia novinky tohtoročnej ponuky v gescii MŠVVaŠ – programu pod názvom Učíme sa o Slovensku po slovensky.


Vo vlastnej réžii pripravuje MC UMB už 3. ročník denného tábora Školička tradičnej kultúry pre deti vo veku od 3 rokov. V spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom a jeho Dielňou ľudových remesiel naučíme deti základom slovenských riekaniek, básničiek či detských piesní, prostredníctvom rytmických hier ich naučíme prvé tanečné krôčiky a zároveň si deti precvičia pršteky aj pri tradičných remeslách. Odbornou garantkou je etnologička PhDr. Zuzana Drugová.