Mesto udelilo ceny výnimočným osobnostiam

Prof. PhDr. Karol Fremal, CSc., univerzitný pedagóg, organizátor vedeckých a odborných podujatí, sa počas svojho dlhoročného pôsobenia na Univerzite Mateja Bela venoval výchove a vzdelávaniu nových generácií slovenských historikov a učiteľov dejepisu.

Za celoživotnú prácu na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela bol ocenený  cenou primátora.

 
 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková