Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na UMB v čase koronakrízy

Program DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu pokračuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici aj počas karantény v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID -19.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Veríme, že každý mladý človek má potenciál uspieť a príležitosti na dobré vzdelanie mu v tom môžu pomôcť.

V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život.

„Všetci sa snažíme aj v týchto náročných chvíľach myslieť pozitívne, navzájom sa podporovať a motivovať. Naši študenti, ktorí si predmet Mentoring / DofE zapísali aj tento semester ďalej pokračujú. So svojimi účastníkmi  a účastníčkami komunikujú prevažne v online prostredí. Nedávno sme mali aj video supervíziu, na ktorej sme spoločne prebrali aktuálnu situáciu a snažili sa hľadať odpovede na viaceré otázky,“ uviedla Alžbeta Gregorová Brozmanová z UMB za tím DofE.

Tak ako aj na iných miestnych centrách, aj na UMB pokračujeme ďalej a účastníci programu sú podporovaní, aby svoje ciele v oblastiach šport, talent a dobrovoľníctvo prispôsobili aktuálnej situácii. "Aj vďaka podpore zo strany Národnej kancelárie DofE Slovensko sme presvedčení, že toto náročné obdobie spolu zvládneme," uviedol Robert Sabo z tímu DofE.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici verí, že aj budúci akademický rok v  DofE tíme privíta študentov ako účastníkov alebo ako vedúcich programu DofE.

Akú skúsenosť s programom majú študenti UMB si môžete pozrieť v krátkych videách. Viac o programe nájdete na stránke DofE na UMB

Pripravila: Alžbeta Gregorová Brozmanová a Robert Sabo z UMB