Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Letná školička tradičnej kultúry pre deti

V posledný júlový týždeň sa v Sále Stredoslovenského osvetového strediska stretlo už na 7. ročníku Letnej školičky tradičnej kultúry pre deti banskobystrických rodáčok spolu 12 detí vo veku od 4 do 10 rokov. Vzhľadom na pandémiu viacerí pravidelní účastníci školičky totiž domov na Slovensko nepricestovali. Hlavným organizátorom školičky bolo Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, odbornou garantkou je od vzniku školičky etnologička PhDr. Zuzana Drugová, tanečnou pedagogičkou bola v roku 2021 Emma Kofírová. Dielne ľudových remesiel s najmenšími účastníkmi opäť absolvovala Magda Slivková zo Stredoslovenského osvetového strediska, ktoré je po celý čas trvania školičky jej dôležitým spoluorganizátorom.

Cieľom školičky je predovšetkým základná orientácia najmenších detí v rytme a hudbe, čo sme realizovali prostredníctvom viacerých tanečných dielní zameraných na základné tanečné kroky a ich vnímanie v rytme hudby. Výsledok v podobe viacerých krátkych tanečných etudiek i strofických tancov predstavili deti v piatok 30. júla počas Dňa s tradíciou priamo na nádvorí Stredoslovenského osvetového strediska. Deti si do svojich domovov v zahraničí odniesli nové tanečné návyky, ktoré budú vedieť využiť vo vzdelávaní aj pri rodinných príležitostiach. Najviac zahraničných účastníkov sme mali zo súboríku Margarétka v Paríži, ktorý vedie banskobystrická rodáčka Zuzana Colinet Fodorová, účastníčku sme mali aj z detského súboru Sovička v Londýne. Účastníci si však odniesli aj výsledky svojich remeselných dielní - vlastnoručne ozdobené plátenné tašky a hodvábne šatky, ako aj niektoré z výrobkov počas Dňa s tradíciou. 
8.ročník Letnej školičky ľudových tradícií pre deti banskobystrických rodáčok pripravujeme na prvý augustový týždeň roku 2022.
Letná školička tradičnej kultúry pre detiLetná školička tradičnej kultúry pre detiLetná školička tradičnej kultúry pre detiLetná školička tradičnej kultúry pre detiLetná školička tradičnej kultúry pre detiLetná školička tradičnej kultúry pre detiLetná školička tradičnej kultúry pre deti

Autorka foto zo školičky: Z. Colinet Fodorová


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici