Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Letná školička ľudovej kultúry

Aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať Letnú školičku ľudovej kultúry pre našich najmenších krajanov. Letnej školičky sa počas jej 5. ročníka zúčastnili tanečníci a tanečníčky z Kanady, USA, Írska, Veľkej Británie, Španielska, Belgicka, Francúzska, Nemecka a Estónska, a to vo veku 2 – 8 rokov. Práca s takými malými tanečníkmi je špecifická, práve tu však vieme využiť naše bohaté skúsenosti v práci s tradičnou kultúrou a jej využitím pre motiváciu krajanských detí k záujmu o slovenčinu a Slovensko.

Súčasťou školičky boli aj tvorivé dielne, v ktorej si v Dielni ľudových remesiel SOS deti vyrobili čelenky, motýliky a maľovali vlastné šatky, všetko motivované prvkami tradičnej kultúry slovenských regiónov. Výstupom školičky bol program pre rodičov, starých rodičov a známych. Odbornou garantkou školičky je etnologička PhDr. Zuzana Drugová, dielničky ľudových remesiel viedla Magda Slivková. Touto cestou by sme sa radi poďakovali Stredoslovenskému osvetovému stredisku za poskytnuté priestory a všestrannú spoluprácu.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Letnej školičky ľudovej kultúry.

21. 8. 2019

PhDr. Zuzana Drugová

V Dielni ľudových remesiel deťom pomáhali maminky a staré mamy.V Dielni ľudových remesiel deťom pomáhali maminky a staré mamy.V DĽR s deťmi pracovala Magduška Slivková.V DĽR s deťmi pracovala Magduška Slivková.Sústredenie pri prvých krôčkoch do rytmuSústredenie pri prvých krôčkoch do rytmuAby deti vedeli tancovať, musia veľa počúvať, a potom rozmýšľať.Aby deti vedeli tancovať, musia veľa počúvať, a potom rozmýšľať.Dievčatá si vyrobili krásne čelenky a náramky.Dievčatá si vyrobili krásne čelenky a náramky.Chlapci si vyrobili krásnych motýlikov.Chlapci si vyrobili krásnych motýlikov.Keď deti nevládali tancovať, učili sme sa vyčítanky a pesničky.Keď deti nevládali tancovať, učili sme sa vyčítanky a pesničky.Malí účastníci Letnej školičky tradičnej kultúry 2019Malí účastníci Letnej školičky tradičnej kultúry 2019Na motiváciu k tancu sme využívali hry našich predkov.Na motiváciu k tancu sme využívali hry našich predkov.Po záverečnom predstavení šťastní malí tanečníciPo záverečnom predstavení šťastní malí tanečníci