Lampiónový festival

Konfuciov inštitút pre obchod, ktorý pôsobí od septembra 2019 pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, sa stal 20. februára 2020 dejiskom osláv pri príležitosti čínskeho nového roka. Naši čínski kolegovia nám prostredníctvom Lampiónového festivalu predstavili atmosféru tohto tradičného sviatku, dôležitého nielen v Číne, ale v celej juhovýchodnej Ázii. Jeho oslavy tradične začínajú od prvého dňa prvého lunárneho mesiaca čínskeho kalendára a končia 15. dňom, známym ako Sviatok lampiónov. V Číne sa príchodu nového roka hovorí aj jarný sviatok.

Na začiatku podujatia hostitelia predstavili význam a tradície Lampiónového festivalu (Yuanxiao festival), oboznámili prítomných s tradičnými aktivitami a tradičnými jedlami, ktoré sa spájajú s týmto sviatkom. Súčasťou podujatia bola aj možnosť vyskúšať si prípravu tradičných pokrmov, ktoré hostia so záujmom ochutnali. Podujatie navštívil aj rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., ktorý sa zúčastnil programu v sprievode slovenskej riaditeľky inštitútu Ing. Mgr. Gabriely Kormancovej, PhD., čínskeho riaditeľa prof. Jianweia Wanga a vedúcej kancelárie rektora Ing. Andrey Dankovej, PhD.

Návštevnosť Lampiónového festivalu potvrdila záujem zo strany študentov a zamestnancov univerzity, ako aj návštevníkov mimo univerzity o spoznávanie iných kultúr a národných špecifík. Sme radi, že Lampiónový festival prispel k budovaniu multikultúrnej atmosféry nielen na UMB, ale aj v našom meste.

Foto: Matej Lepeň a RMK