Kvíz pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti jazykovej prípravy, ktorú organizuje Jazyková škola IC-Centre v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici, sa už štvrtý školský rok zúčastnili na vedomostnom kvíze o Slovensku.

Študenti z rôznych krajín v kvíze odpovedali na otázky týkajúce sa Slovenska v kategóriách geografia, história, kultúra a literatúra, slovenská gramatika, gastronómia a hudba. Preverili si tak nielen nadobudnuté znalosti zo slovenského jazyka, ale aj poznatky o našej krajine, ktoré počas študia získali.

Väčšina týchto študentov sa so Slovenskom nelúči a v nasledujúcom akademickom roku pokračujú v bakalárskom alebo v magisterskom štúdiu na UMB.

Súťažiacim boli odovzdané ceny a tričká, ktoré do kvízu venovala UMB.

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková