Krajanské leto s Metodickým centrom UMB

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovalo v dňoch 9. – 18. 8. 2019 ďalší letný vzdelávací tábor pre Slovákov zo západnej Európy – Krajanské leto s MC UMB, ktoré organizačne zabezpečujeme v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Výnimočnosťou vzdelávacích pobytov organizovaných MC UMB je skutočnosť, že ich hlavnou úlohou je vzdelávanie mladých účastníkov, a to alternatívnymi formami, prostredníctvom hier, poznávania prírody, histórie, tradícií Slovenska priamo v teréne. Výsledkom tak býva podstatné zlepšenie komunikácie detských účastníkov v slovenčine – alebo aspoň ich strata obáv z používania slovenčiny v hovorenej forme, vždy podľa individuálnych znalostí detských účastníkov. Účastníkmi boli deti z Cypru, Írska, Francúzska, USA, Nemecka, Veľkej Británie, Chorvátska a Bahrajnu

Program Krajanského leta gestorovala Mgr. Natália Smoleňáková, PhD., jeho súčasťou bolo zameranie na tradičnú kultúru, ktoré si účastníci zo západnej Európy aj sami vyžiadali. Naučili sa tak viaceré piesne, tance, skúsili si remeselné techniky – ale absolvovali aj túry na Novú Hoľu či Kalište, aj celodenné výlety do Bojníc a Banskej Bystrice. Krajanské leto si boli pozrieť aj predstavitelia ÚSŽZ - podpredseda PhDr. Peter Prochácka a PhDr. Vilma Prívarová.

Krajanské leto sme organizovali v penzióne Zornička na Donovaloch, podľa hodnotenia účastníkov personál zariadenia preukázal zvýšenú mieru tolerancie a ústretovosti, personálu patrí aj naše poďakovanie.

PhDr. Zuzana Drugová