Krajania zo Srbska a Ukrajiny

Na Deň otvorených dverí UMB 11. februára 2020 pricestovali už po štvrtý krát aj záujemcovia o štúdium z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorých príchod a pobyt organizačne zabezpečuje Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tentokrát pricestovalo zo Srbska  31 účastníkov zo stredných škôl v Starej Pazove a Báčskom Petrovci, ktorí sa zaujímali o fakulty filozofickú, prírodných vied, pedagogickú a ekonomickú. Z prostredia Slovákov žijúcich na Ukrajine, predovšetkým z okolia Užhorodu pricestovalo viac ako 20 účastníkov, ktorí sa zaujímali o možnosti štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, ako aj na Ekonomickej fakulte.

Po prehliadke priestorov a návšteve prezentácií na jednotlivých fakultách prijala na Rektoráte UMB záujemcov o štúdium z krajanského prostredia prorektorka pre medzinárodné vzťahy a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., ktorá predstavila možnosti štúdia na našej univerzite aj z pohľadu medzinárodných výmen. Účastníci z Ukrajiny, ale aj srbsky hovoriaci účastníci zo Srbska prejavili záujem o kurzy slovenského jazyka pred začiatkom štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej