Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Konferencia a workshop v Srbsku, 2023

  Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí pokračovalo v projektových aktivitách. V rámci projektu BIBLIO (Inovácia vzdelávacích postupov ako prostriedok inklúzie príslušníkov minority) sme sa zúčastnili konferencie a workshopu, ktoré organizoval projektový partner zo Srbska - Slovenský kultúrny klub v Srbsku. Konferencia sa konala 21. apríla 2023 v Novom Sade, v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom a redakciou mesačníka Nový život. Cieľovou skupinou konferencie boli predovšetkým univerzitní profesori, ale aj kultúrni pracovníci slovenskej minority v Srbsku a Maďarsku. Ústrednou témou konferencie boli Bibliografie v slovenských menšinových literárnych kontextoch. Prítomných privítali Vladimír Valentík, predseda Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku, Ladislav Čáni, pracovník Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Zdenka Valentová Belićová, redaktorka časopisu Nový život a zároveň aj moderátorka konferencie. Takmer tridsiatim prítomným projekt BIBLIO predstavila Zuzana Drugová, koordinátorka projektu z Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Partneri v projekte – zamestnanci Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku si pre túto konferenciu pripravili príspevky: Staršia slovenská literatúra v maďarských bibliografiách (Juraj Rágyanszki), Tematická bibliografia Čabianskeho kalendára (Tünde Tušková) a Bibliografie slovenských a dvojjazyčných publikácií v Maďarsku (Alžbeta Uhrinová). Potom Ladislav Čáni predstavil bibliografie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade hovorili Anna Margaréta Lačoková (Bibliografia jazykovedných príspevkov vojvodinskej slovakistiky 1961 – 2021) a Zuzna Týrová a Marína Šimáková Speváková, ktoré predstavili bibliografie Víťazoslava Hronca.

  Projektový workshop sa konal v pondelok 24. apríla 2023 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Lektorkou workshopu bola Katarína Mišíková-Hitzingerová z Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Cieľom workshopu bola práca a tvorba s literárnym textom rôznych žánrov. Účastníci získali základné znalosti pri tvorbe literárnych textov pre ich praktické používanie, inovatívnu metodiku prístupu k analýze literárnych textov v didaktickej línii a základy čítania textu s porozumením, ktoré budú vedieť implementovať do vzdelávacieho procesu s deťmi na akomkoľvek stupni formou zážitkového učenia. Workshop absolvovalo vyše tridsať študentov Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a online ho sledovali aj kolegovia z Výskumného ústavu v Maďarsku.

   

  Konferencia a workshop v Srbsku, 2023Konferencia a workshop v Srbsku, 2023Konferencia a workshop v Srbsku, 2023Konferencia a workshop v Srbsku, 2023Konferencia a workshop v Srbsku, 2023