Karvašova Bystrica 2016

Už tretí rok pripravilo Stredoslovenské osvetové stredisko samostatnú prehliadku divadiel mladých. Prihlásiť sa mohli divadelné kolektívy mladých ľudí vo veku od 16 do 26 rokov, ktorí pracujú v obciach, v stredných školách, v základných umeleckých školách, v centrách voľného času a pod. Úspešné inscenácie budú po nominácii reprezentovať náš región na krajskej postupovej prehliadke Zochova divadelná Revúca. 

Do súťaže sa prihlásilo aj divadlo UNIS BB, ktoré pôsobí na UMB, s divadelným predstavením: ŽENY NÁRODNÉ, NÁDOBY STRIEBORNÉ.

Nomináciu na krajskú prehliadku divadla mladých „Zochova divadelná Revúca 2016" síce nevyhrali, ale dvaja herci získali ocenenie za herecký výkon.

Cena za herecký výkon:

TEREZA PRIELOMKOVÁ za postavu Adely Ostrolúckej v inscenácii ŽENY NÁRODNÉ, NÁDOBY STRIEBORNÉ

DUŠAN AMBRÓŠ za postavu Ľudovíta Štúra v inscenácii ŽENY NÁRODNÉ, NÁDOBY STRIEBORNÉ

Blahoželáme.

Celkové výsledky súťaže.

 

http://www.tvhronka.sk/relacie/javiskove-debatenie/javiskove-debatenie-karvasova-bystrica-2016/