Karvašova Bystrica 2016

Karvašova Bystrica 2016

Už tretí rok pripravilo Stredoslovenské osvetové stredisko samostatnú prehliadku divadiel mladých. Prihlásiť sa mohli divadelné kolektívy mladých ľudí vo veku od 16 do 26 rokov, ktorí pracujú v obciach, v stredných školách, v základných umeleckých školách, v centrách voľného času a pod. Úspešné inscenácie budú po nominácii reprezentovať náš región na krajskej postupovej prehliadke Zochova divadelná Revúca. 

Do súťaže sa prihlásilo aj divadlo UNIS BB, ktoré pôsobí na UMB, s divadelným predstavením: ŽENY NÁRODNÉ, NÁDOBY STRIEBORNÉ.

Nomináciu na krajskú prehliadku divadla mladých „Zochova divadelná Revúca 2016" síce nevyhrali, ale dvaja herci získali ocenenie za herecký výkon.

Cena za herecký výkon:

TEREZA PRIELOMKOVÁ za postavu Adely Ostrolúckej v inscenácii ŽENY NÁRODNÉ, NÁDOBY STRIEBORNÉ

DUŠAN AMBRÓŠ za postavu Ľudovíta Štúra v inscenácii ŽENY NÁRODNÉ, NÁDOBY STRIEBORNÉ

Blahoželáme.

Celkové výsledky súťaže.

 

http://www.tvhronka.sk/relacie/javiskove-debatenie/javiskove-debatenie-karvasova-bystrica-2016/

 

Karvašova Bystrica 2016Karvašova Bystrica 2016Karvašova Bystrica 2016Karvašova Bystrica 2016Karvašova Bystrica 2016