Kariérna cesta UMB

Kariérne centrum UMB spúšťa projekt s názvom Kariérna cesta. Cieľom projektu je efektívne pripraviť vstup študentov na trh práce a podporiť ich v sebarozvoji a zdokonaľovaní kompetencií v oblasti riadenia vlastnej kariéry. Kariérna cesta UMB je určená všetkým študentom, absolventom UMB a priateľom KC UMB.

Všetky informácie sú dostupné na webovej stránke Kariérneho centra UMB alebo na sociálnych sieťach Kariérneho centra UMB (Facebook, LinkedIn, Instagram).

Kariérna cesta UMB má 4 zastávky.

  • 1. téma:  Životopis  27. 4. – 1. 5. 2020
  • 2. téma:  Motivačný list 4. – 8. 5. 2020
  • 3. téma:  Pohovor 11. – 15. 5. 2020
  • 4. téma:  Osobný rozvoj 18. – 22. 5. 2020