International students’ day

Dňa 18. novembra 2015 sa uskutočnilo v Cikkerovej sieni na Radnici mesta Banská Bystrica stretnutie rektora Univerzity Mateja Bela, prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou a primátora mesta Banská Bystrica so zahraničnými študentmi UMB. Neformálne stretnutie bolo zorganizované pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Študenti mali možnosť osobne sa stretnúť, pohovoriť si a aj sa odfotografovať s hlavnými predstaviteľmi nielen z univerzity, kde študujú, ale aj z mesta, kde trávia svoj voľný čas.