Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Inštrukcie k ubytovaniu zahraničných študentov - AKTUÁLNE

Vážení zahraniční študenti

dovoľujeme si Vás informovať, že zahraničný študent môže byť v období 12. 5. - 30. 6. 2021 ubytovaný vo vyčlenenom zariadení SÚZ UMB a to v  ŠD 1 (študentský domov 1), Tajovského 40, Banská Bystrica. 

V mesiacoch júl - august 2021 budú vo všetkých priestoroch ubytovacích zariadení (SÚZ UMB) prebiehať rekonštrukčné práce a všetky ubytovacie kapacity musia byť uvoľnené. 

Opätovné ubytovanie v priestoroch študentských domovov SÚZ UMB bude možné od 2. 9. 2021.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Banská Bystrica  3. 5. 2021

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici