Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Informácie pre zahraničných študentov súvisiace s nástupom na štúdium v AR 2021/2022

Informácie pre zahraničných študentov v slovenskom jazyku:

Vážená študentka, vážený student,

v súvislosti s Vašim príchodom na štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a aktuálnou pandemickou situáciou Vám dávame do pozornosti niekoľko potrebných informácií.

 • Príchod na Slovensko

Prichádzate zo zahraničia? Máte povinnosť registrovať sa vyplnením formulára eHranica:

https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovak-republic/

V prípade, že cestujete leteckou dopravou je potrebné zároveň vyplniť formulár Ministerstva dopravy                             a výstavby SR - Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia:

https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/6f88186b407068a8884b2d779595b4627c89

Pred príchodom na Slovensko je potrebné venovať pozornosť informáciám, ktoré nájdete v nasledujúcich odkazoch:

https://www.mzv.sk/web/en/covid-19   

https://www.minv.sk/?entry-of-foreigners-into-the-territory-of-the-slovak-republic-during-an-emergency-situation

https://korona.gov.sk/en/

 • Ubytovanie v študentských domovoch

Ubytovanie zahraničných študentov je možné v termíne od 2. 9. 2021.*

Pri nástupe do Študentského domova UMB je nevyhnutné sa preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín, ktorý bol vykonaný na území Slovenskej republiky. Negatívny test vykonaný v zahraničí nebude pre tento účel akceptovaný.

Aktualizácia: V nadväznosti na platnú legislatívu, s cieľom udržať v rámci UMB bezpečné prostredie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, systematicky monitorovať vývoj epidémie a prijímať protiepidemické opatrenia bude pri nástupe do Študentských domovov v termíne od 2. 9. 2021 uplatnený protokol ,,OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)" Covid Automatu.

Pod ,,OTP" sa myslia výlučne osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Pri príchode zahraničných študentov/zahraničných lektorov na územie SR stále platia vyššie uvedené pravidlá.

 • Možnosť absolvovať povinnú karanténu v Študentskom domove UMB

UMB poskytne svojim zahraničným študentom možnosť absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu ukončenú testovaním na COVID-19.

Karanténny režim UMB odporúčame využiť aj tým zahraničným študentom UMB, ktorí nebudú v 2021/2022 ubytovaní v študentských domovoch a zabezpečili si iný spôsob ubytovania.

 • Miesto karantény: Študentský domov ŠD5, Ružová ulica č. 15, Banská Bystrica.

Ubytovanie je organizované v 5-členných skupinách študentov v spoločnej ubytovacej bunke.

Karanténa je spoplatnená. Poplatok vo výške 165,- eur hradí zahraničný študent v hotovosti pri nástupe do karanténneho režimu. Poplatok zahŕňa kalkuláciu reálnych nákladov na šesť dní pobytu vrátane započítania doby čakania na výsledok testu.

Študentovi bude poskytnuté:

 • ubytovanie v ŠD5,
 • celodenná strava,
 • PCR test na COVID-19,
 • doprava z ŠD5 na internát po skončení karantény.

Na povinnú 5-dňovú karanténu v ŠD5 UMB je možné nastúpiť v týchto termínoch:

 • 26. 08. 2021
 • 30. 08. 2021
 • 06. 09. 2021
 • 10. 09. 2021
 • 14. 09. 2021
 • 17. 09. 2021
 • 20. 09. 2021

Nástup na konkrétny termín karantény je možný len na základe potvrdenej rezervácie od koordinátorky referátu pre medzinárodnú spoluprácu.

V prípade záujmu o využitie tejto služby:

 • kontaktujte prostredníctvom e-mailu koordinátorku referátu pre medzinárodnú spoluprácu na e-mailovej adrese: jana.hubacekova@umb.sk,
 • nahláste Váš záujem, vybraný termín nástupu, dátum a čas vášho príchodu do Banskej Bystrice,
 • koordinátorka Vám následne objedná miesto v karanténnom centre,
 • e-mailom Vám potvrdí Vašu rezerváciu a poskytne doplňujúce informácie.

Pri nástupe do karanténneho centra je nevyhnutné preukázať sa potvrdením o registrácii cez portál eHranica.

 • Vystavenie akceptačného listu

V prípade potreby vydania akceptačného listu pre vstup na územie Slovenskej republiky prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu pani Janu Hubačekovú: jana.hubacekova@umb.sk  

 

V Banskej Bystrici dňa 11. 8. 2021


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici