Informácia o sprístupnení rigoróznej práce Andreja Danka

Andrej Danko po dnešnej tlačovej besede informoval vedenie UMB, že zasiela univerzite písomné stanovisko o opätovnom sprístupnení svojej rigoróznej práce.

Rigorózna práca Andreja Danka bude bezodkladne sprístupnená v knižnici UMB v súlade s doručeným stanoviskom.