Honorárny konzul SRN navštívil UMB

Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici navštívil 4. februára 2019 honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko v Žiline Peter Lazar. Hosťa prijal rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.