Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


HODNOTENIE PEDAGÓGOV ZA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

HODNOTENIE PEDAGÓGOV ZA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

Anketa študentstva o kvalite výučby

Milí študenti a milé študentky,

v období od 16. apríla do 17. júna 2018 máte opäť príležitosť vyjadriť svoj názor a ohodnotiť kvalitu výučby všetkých pedagógov, ktorí Vás v akademickom roku 2017/2018 vyučovali, a to prostredníctvom akademického informačného systému (AiS2).

Hodnotenie je anonymné, teda nie je možné zistiť identitu študenta.

Je to jednoduché:

  1. kliknete na ADMINISTRATÍVNY SYSTÉM,
  2. potom na DOTAZNÍK - VYPLNENIE.

 

  • Pri hodnotení pedagógov odpovedáte na 14 otázok.
  • Mieru kvality výučby vyjadrujete na stupnici od 1 do 5:

 

1 = veľmi vysoký stupeň kvality (maximálna miera súhlasu),

2 = vysoký stupeň kvality (vysoká miera súhlasu),

3 = stredný stupeň kvality (priemerná miera súhlasu),

4 = nízky stupeň kvality (veľmi nízka miera súhlasu),

5 = veľmi nízky stupeň kvality (minimálna miera súhlasu).

 

  • Každú svoju odpoveď môžete doplniť o slovné hodnotenie.
  • V ponuke sa Vám dajú rozkliknúť zapísané predmety a vyučujúci jednotlivých predmetov.

 

U každého vyučujúceho odpovedáte postupne na všetkých 14 otázok.  Je možné najskôr hodnotiť otázku č. 1 u všetkých vyučujúcich a potom postupne otázku č. 2 u všetkých vyučujúcich atď.

 

  • Nezabudnite uložiť vykonané zmeny. Dotazník Vám umožňuje odpovedať aj po etapách, nemusíte všetko vyplniť naraz.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici