Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Svetový deň pohybom ku zdraviu

Sedavý spôsob života je síce pohodlný, ale skrýva v sebe množstvo zdravotných rizík.

Na tento fakt chce upozorniť Svetový deň pohybom ku zdraviu.

Pri tejto príležitosti pripravila Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva podujatie

Svetový deň pohybom ku zdraviu 2016 v ESC Europa

10. mája 2016 od 9,00 do 19,00 hod.

Svetový deň  pohybom ku zdraviu

Program :

9:00-12:00 Regionálny úrad verejného zdravotníctva (na testy je potrebné prísť nalačno)

9:30-19:00 Atletika pre deti

9:30-13:00 Basketbalové družstvo žien ŠK UMB Banská Bystrica

14:00 – 15:00 UMB Hockey Team

14:00-18:00 Novinka na KTVŠ

16:00-17:00 Karate klub ŠK UMB

9:00-19:00 KTVŠ Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici