Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

O Univerzitnej noci literatúry 2017

Čítame bez hraníc. Tak znel slogan v poradí už štvrtej Univerzitnej noci literatúry, ktorá sa uskutočnila 19. apríla 2017 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela s podporou rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Aj tento rok sa podujatie opieralo o symbolické číslo, a to 7 kníh, 7 miest, 7 čítaní. Od prvého ročníka je cieľom tútoriek UNL rozvíjať sa ako študentský projekt, na organizácii štvrtého ročníka sa podieľal 15-členný kolektív, z toho tri členky sú už úspešné absolventky štúdia na UMB a príprave podujatia sa venujú popri svojich pracovných povinnostiach. Ďalších šesť završuje svoje magisterské štúdium, pričom dve z týchto kolegýň sa už úspešne zamestnali aj vďaka „praxi“ v tíme UNL v najväčšom slovenskom vydavateľstve IKAR a v občianskom združení za! amfiteáter.

 

Cieľom podujatia je tiež predstavovať netradičné miesta alebo tradičné miesta univerzity netradičným spôsobom, pripomínať významnosť univerzity v banskobystrickom regióne, predstavovať zaujímavé osobnosti kraja a univerzity, ktoré sa svojou činnosťou usilujú prispievať ku kultúrnosti spoločnosti. A keďže ide o literatúru, cieľom je každý rok predstaviť iné vydavateľstvo. V roku 2017 voľba padla na preklady, a teda aj prekladateľov a prekladateľky do slovenského jazyka, z raketovo sa rozvíjajúceho vydavateľstva Absynt – reportážna literatúra a etablujúceho sa vydavateľstva Inaque.sk. Cez detskú knihu sme nechali prehovoriť vydavateľstvo BRAK a slovenského spisovateľa reflektujúceho živú migrantskú problematiku.

 

Viac ako tristo návštevníkov a návštevníčok rôznych vekových kategórií si aj napriek chladnejšiemu počasiu prišlo vypočuť ukážky v podaní deviatich osobností spojených s mestom Banská Bystrica alebo s Univerzitou Mateja Bela. Osudy žien, ktoré prežívali vojnu na bojisku, nám v tajomnom CO kryte predstavili herečky Bábkového divadla na Rázcestí Alena Sušilová a Mária Šamajová. Čítali ukážku z knihy Vojna nemá ženskú tvár od bieloruskej spisovateľky Svetlany Alexijevič, nositeľky Nobelovej ceny za literatúru. Zo zrkadlovej telocvične nás do Afriky preniesol redaktor rádia Regina Peter Zemaník prostredníctvom úryvku z knihy Eben poľského autora Ryszarda Kapuścińského. Textom francúzskej autorky Isabelle Autissier nás vo Vzdelávacom centre Mateja Bela previedla Eva Kováčechová, riaditeľka Centra právnej pomoci, ktorá čítala úryvok z knihy Náhle, sami. Vedúci Katedry histórie FF UMB a predseda Slovenskej historickej spoločnosti Rastislav Kožiak nám v prednáškovej miestnosti F142, ktorá pre nepriazeň počasia nahradila sklenený výklenok, predstavil príbeh židovského chlapca Otta, a tým knihu švédskej spisovateľky Elisabeth Åbsrink s názvom A vo Viedenskom lese stále stoja stromy. V zasadacej miestnosti dekana FF čítala riaditeľka Dvojky Marta Gajdošíková z tretej časti Neapolskej ságy Tí, čo odchádzajú – tí, čo zostávajú talianskej autorky Eleny Ferrante. Ivo Novák, redaktor rádia Lumen a absolvent štúdia na Filozofickej fakulte UMB, čítal v Univerzitnom pastoračnom centre úryvok z knihy nemeckej autorky Sybille Berg pod názvom Ozaj, a už som ti rozprávala. Nechýbalo ani detské stanovište, na ktorom sa nám predstavili študent a študentka FF UMB Dušan Ambróš a Lucia Panáčková v sprievode huslistky Gabriely Hadidovej. Čítal sa dobrodružný príbeh malého chlapca z knihy Útek od slovenského autora Mareka Vadasa.

 

Tlmočenie pre komunitu Nepočujúcich a sprievodné čítania v Europa SC

 

Idea búrania bariér je podporovaná nielen detským stanovišťom a detským kútikom, ale od svojho začiatku aj tlmočením do slovenského posunkového jazyka. Tento rok Univerzitnú noc literatúry navštívilo vyše 30 nepočujúcich, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s príbehmi a úryvkami práve vďaka našim tlmočníkom a tlmočníčkam do slovenského posunkového jazyka – Eve Šoltysovej, Stanovi Morávkovi, Radovi Petríkovi, Nikolke Novodomcovej a predovšetkým členke tímu Marike Arvensisovej, ktorá celú agendu koordinovala. Slovenský zväz nepočujúcich práve Marike Arvensisovej po skončení čítaní odovzdal Čestné uznanie za aktívnu účasť na rozvoji slovenského posunkového jazyka, ktorá zvyšuje kvalitu života komunity Nepočujúcich. Pozitívne ohlasy na podujatie vyjadrili aj študenti a študentky zo Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu v Kremnici, ktorým sa na podujatí veľmi páčilo.

Niektoré členky organizačného tímu – Vladimíra Kamhalová, Dominika Javorková, Kristína Lenčéšová, Ivana Staviarska, ako aj dobrovoľníčka UNL 2017 Simona Slačková – tento rok v spolupráci s EUROPA SC čítali počas marcovej výstavy Všetky cesty vedú do rozprávky malým poslucháčom detskú literatúru. EUROPA SC aj tento rok podporila Univerzitnú noc literatúry svojím generálnym partnerstvom, za čo jej organizačný tím vyjadruje úprimnú vďaku, rovnako ako aj všetkým ostatným partnerom a sponzorom a dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí sa rozhodli podujatiu pomôcť a výrazne tým prispeli k realizácii UNL.

 

Celý organizačný tím pod vedením tútoriek Zuzany Bariakovej a Martiny Kubealakovej verí, že aj tento rok si so sebou poslucháčstvo odnieslo skvelý čitateľský zážitok, zaujímavé tipy na knihy a teší sa na Vás opäť o rok, keď bude Univerzitná noc literatúry sláviť svoje piate narodeniny. Na túto oslavu Vás istotne pozveme.

 

Lucia Szabóová,

členka tímu UNL

Čítajúci a čítajúce s organizačným tímom UNL 2017Čítajúci a čítajúce s organizačným tímom UNL 2017Peter Zemaník „vypredal“ zrkadlovú telocvičňuPeter Zemaník „vypredal“ zrkadlovú telocvičňuVstup do CO krytu len počas UNLVstup do CO krytu len počas UNL

Fotogaléria:

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/fotogaleria/univerzitna-noc-literatury/univerzitna-noc-literatury-2017/unl-2017-v-obraze-mediach-a-eteri.html

Zdroj fotky:

(1)    UNL 2017: foto: Gabriela Mendelová

(2)    UNL 2017: foto: Sára Sarvašová

(3)    UNL 2017: foto: Sára Sarvašová