Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Naši zamestnanci získali certifikáty SAS FF UK

Naši zamestnanci PhDr. Ladislav Gyorgy, PhD. a PhDr. Ivan Šuša, PhD. (Katedra translatológie FF UMB) získali certifikát Studia Academica Slovaca (SAS) – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Certifikát je výsledkom odborno-metodického kurzu, akreditovaného Ministerstvom školstva SR „Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka“. Obaja majú dlhoročné skúsenosti s vyučovaním slovenčiny pre cudzincov ako lektori slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva SR v zahraničí (Taliansko, Maďarsko) a ako prednášatelia v početných kurzoch, zameraných na vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka (Erasmus Intensive Language Course, kurzy pre cudzincov a krajanov v Metodickom centre slovenčiny pre Slovákov, žijúcich v zahraničí UMB  a ďalšie). Katedra translatológie FF UMB  od svojho vzniku poskytuje aj celouniverzitný predmet pre zahraničných študentov UMB cez projekt Erasmus – Slovak for foreigners, ktorý okrem Dr. L. Gyorga a Dr. I. Šušu vyučujú Dr. E. Čulenová a Dr. A. Huťková.

Získanie certifikátov je ďalším krokom k skvalitneniu výučby slovenčiny pre zahraničných študentov na Univerzite Mateja Bela. Osvedčenia vydali našim pracovníkom dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. a riaditeľka Studia Academica Slovaca a odborná garantka kurzu doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.