Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Kultúrne dedičstvo a identita

 

Katedra sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV Vás pozýva na vedeckú konferenciu

Kultúrne dedičstvo a identita

 

Tematické okruhy:

Etnologický výskum kultúrneho dedičstva v rurálnom a urbánnom prostredí, identita
Udržateľné využitie kultúrneho dedičstva a jeho zdrojov, príklady dobrej (zlej) praxe
Súčasné sociálne a kultúrne procesy vo vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu a identite
Význam kultúrneho dedičstva pre súčasný rozvoj regiónov a ich zamestnanosti a v rozvoji cestovného ruchu
Hmotné a nehmotné dedičstvo - identifikácia, uchovanie, sprostredkovanie
Iné

Pokyny pre účastníkov :