Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Karol Fremal získal Cenu Daniela Rapanta

Cenu Daniela Rapanta tento rok získali Karol Fremal a Valerián Bystrický.

Prof. PhDr. Karol Fremal, CSc., univerzitný pedagóg, organizátor vedeckých a odborných podujatí, sa počas svojho dlhoročného pôsobenia na Univerzite Mateja Bela venoval výchove a vzdelávaniu nových generácií slovenských historikov a učiteľov dejepisu.

Viac sa dočítate:

http://www.netky.sk/clanok/cenu-daniela-rapanta-dostal-tento-rok-valerian-bystricky-a-karol-fremal

http://www.teraz.sk/kultura/cenu-daniela-rapanta-prevzal/199767-clanok.html

http://www.24hod.sk/cenu-daniela-rapanta-si-dnes-valerian-bystricky-a-karol-fremal-cl440667.html

 

Profesor Fremal a profesor LukačkaProfesor Fremal a profesor LukačkaProfesor Fremal s plaketouProfesor Fremal s plaketou