FASCINÁCIA ĽUDSKÝM POKROKOM

Hosťom aprílového podujatia FASCINÁCIA ĽUDSKÝM POKROKOM bol Banskobystričan Jozef Snopko, absolvent FPVaMV UMB, podnikateľ, aktivista, riaditeľ Odboru stratégie informačných technológií na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vášnivý čitateľ, najmä „vizionár", fascinovaný ľudským pokrokom.


Venuje sa riadeniu strategických a rozvojových projektov kofinancovaných z medzinárodných finančných mechanizmov na Slovensku, aj v zahraničí; špecializuje sa na riadenie v zmysle metodík PRINCE2 a ITIL. Jozef Snopko je autorom viacerých štúdií a business modelov v oblasti IT, je spoluautorom publikácie pre implementáciu architektúry TOGAF vo verejnej správe. Počas jeho pôsobenia získalo ministerstvo niekoľko ocenení v oblasti IT. S jeho menom sú spojené ocenenia Projekt roka 2014 a Projekt roka 2015, pričom získal aj Cenu divákov RTVS.

Popoludnie hudobne spríjemnili a povzniesli študenti Konzervatória Jána Levoslava Bellu: interpretáciou A. Vivaldiho Koncertu G dur sa prezentoval Martin Šalka, Koncertom pre flautu a organ J. S. Bacha Ivana Klesniaková s Marekom Trojákom.