Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

SAKARTVELO (Gruzínsko) krajina pod strechou Európy

Začiatok (dátum, čas): 21. 4. 2016, 15:23
Koniec (dátum, čas): 14. 4. 2016, 15:23
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied

Prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. bude prezentovať krásy Gruzínska.


Katedra geografie a geológie, Študentský geografický spolok Mateja Bela a Slovenská geografická spoločnosť Vás pozývajú na vedeckú prednášku o krásach Gruzínska spojenú s prezentáciou činnosti Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV.

Prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. bude prezentovať krásy Gruzínska.


Prednáška sa uskutoční 21. 04. 2016 o 15:23 v miestnosti 313 na Fakulte prírodných vied UMB, Tajovského 40.

SAKARTVELO (Gruzínsko) krajina pod strechou Európy