Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Koncept inteligentných miest a regiónov

Začiatok (dátum, čas): 10. 11. 2016, 13:00
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied

Prednáška prof. Dr. Ing. Miroslava Svíteka, dr. h. c.

Pozývame vás na prednášku prof. Dr. Ing. Miroslava Svíteka, dr. h. c. s názvom Koncept inteligentných miest a regiónov, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2016 o 13:00 v miestnosti č. 313 na FPV UMB.
Prof. Svítek je uznávaným odborníkom v oblasti Smart Cities a prezidentom Czech Smart City Cluster.

Anotácia prednášky

Koncept inteligentných miest a regiónov (Smart City, Smart Region) sa snaží vhodným spôsobom využívať moderné technológie tak, aby dochádzalo k synergickým efektom medzi rôznymi odvetviami (doprava, logistika, bezpečnosť, energetika, správa budov, atd.) s ohľadom na energetickú náročnosť a kvalitu života obyvateľov v danom meste, či regióne. Aplikácie môžu byť rozdelené na cieľové a druhové. Cieľové aplikácie sa snažia optimalizovať energetickú spotrebu, zlepšiť čistotu ovzdušia, znížiť hlukovú záťaž, regulovať dopravu, atď. Druhové aplikácie, naopak, podporujú genetický kód daného územného celku, t.j. jeho vlastnú historickú, kultúrnu, ekologickú, či estetickú podstatu. Požívatelia inteligentných miest sú občania, ktorí interagujú s rôznymi druhmi inteligentných systémov, ktoré minimalizujú použité zdroje a zvyšujú efektivitu mestských infraštruktúr. Význam slova „smart" je možné vnímať vo vyváženej väzbe medzi človekom a technickými systémami. Inteligentné riešenia musia robiť mestá viac humánnymi a nie len technologicky pokročilými. Okolo problematiky inteligentných miest prirodzene vznikajú interdisciplinárne tímy, ktoré v sebe zahŕňajú tak aj odborníkov z humanitných a ďalších vied.

 

 

Informácie

Koncept inteligentných miest a regiónov