Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Súťaž: "Najlepší videoklip k propagácií svojej fakulty"

Máš nápady a nechceš si ich nechávať pre seba? Zapoj sa do fakultnej súťaže! Natoč krátky propagačný videoklip o Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a vyhraj!

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov vyhlasuje pre svojich študentov súťaž o najlepší videoklip k propagácii svojej fakulty, ktorý bude originálne a výstižne charakterizovať fakultu, štúdium na fakulte a študentský život.

Požiadavky na zaradenie videoklipu do súťaže:

dĺžka záznamu v rozmedzí  90 - - 150 sekúnd (maximálna dĺžka videa by nemala presiahnuť 2,5min.)

Obsah: zábery exteriérov -  interiérov fakulty (použitie leteckých záberov - exteriérov budovy fakulty alebo mesta BB nie je možné, video s takýmto obsahom bude musieť byť diskvalifikované) 

Zákaz pre použitie drona neplatí pre natáčanie v interiéroch budovy Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov!!!, prehliadka vyučovacieho procesu, záznamy z prednášok hostí na pôde fakulty, činnosť spolkov študentský a mimoškolský život, (ankety so študentmi na otázky týkajúce sa štúdia a života na fakulte, Snahou súťaže je vytvorenie videoklipu pre propagáciu fakulty a jej predstavenie pre budúcich študentov a záujemcov.

Zvuková stopa: Pri používaní hudobných nahrávok ako zvukovej stopy videoklipov nezabúdajte na autorské práva daných skladieb.

Formát: videoklipy prosím odovzdávajte vo formátoch:  Mpeg4 / Avi

 

Vyhlásenie súťaže:  9. marec 2016

Termín odovzdávania videoklipov: 18. apríl 2016

Koordinátorom súťaže je Mgr. Michal Klučiarovský / michal.kluciarovsky@umb.sk, č.k.422., ktorého môže každý súťažiaci/ súťažný tím kontaktovať ohľadom bližších informácií o súťaži - obsahu alebo zameraní videoklipov a spôsobe ich finálneho odovzdávania.

Pri odovzdaní videoklipu dá autor/autori videoklipu písomný súhlas s uverejnením videa na stránke fakulty, ako aj jeho ďalšieho využívania pre propagačné a komerčné účely Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Víťazný videoklip bude spolu s autorom / autormi umiestnení na webovej stránke fakulty a stane sa oficiálnym propagačným videoklipom fakulty. Zároveň bude umiestnený na you tube kanál fakulty.

Výhra:

Štipendium vo výške 300 Eur - pre víťaza / víťazný tím

 

Finále súťaže o "Najlepší videoklip k propagácii svojej fakulty" sa uskutoční  20. apríla 2015 v miestnosti P4 za prítomnosti členov odbornej poroty Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.