Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Návšteva veľvyslanca Nemeckej republiky

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. a dekan FPVaMV UMB doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. prijali nemeckého veľvyslanca pre Slovenskú republiku  pána  Joachima Bleickera.  

Po oficiálnom prijatí program  pokračoval prednáškou veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Joachima Bleickera na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. 

Návšteva veľvyslanca Nemeckej republikyNávšteva veľvyslanca Nemeckej republikyNávšteva veľvyslanca Nemeckej republikyNávšteva veľvyslanca Nemeckej republikyNávšteva veľvyslanca Nemeckej republikyNávšteva veľvyslanca Nemeckej republikyNávšteva veľvyslanca Nemeckej republikyNávšteva veľvyslanca Nemeckej republikyNávšteva veľvyslanca Nemeckej republikyNávšteva veľvyslanca Nemeckej republiky

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici