Európska noc výskumníkov 2019

Mottom tohtoročného 13. ročníka festivalu Európska noc výskumníkov bolo Život ako ho (ne)poznáme.

V priestoroch Europa Shopping center v Banskej Bystrici sa Univerzita Mateja Bela prezentovala v desiatich stánkoch, v ktorých si návštevníci mohli vyskúšať svoje vedomosti a získať nové znalosti v rôznych oblastiach:

 • Alokácia času v slovenských domácnostiach – Ekonomická fakulta / Katedra ekonómie
 • Ekonómia pre každodenný život – Ekonomická fakulta / Výskumné a inovačné centrum a Katedra cestovného ruchu
 • Ako sa žilo v minulosti – Filozofická fakulta / Katedra histórie
 • Priblíž sa športovým hviezdam – Filozofická fakulta / Katedra telesnej výchovy a športu
 • Vyskúšaj si tlmočenie – Filozofická fakulta / Katedra germanistiky
 • Letom svetom s geografom – Fakulta prírodných vied / Katedra geografie a geológie
 • Rozumieš počítaču lepšie ako on Tebe? – Fakulta prírodných vied / Katedra informatiky
 • Elektrochemické pêle-mêle – Fakulta prírodných vied / Katedra chémie
 • Pomôž odhaliť hejterov na webe – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií
 • Zaznamenaj pohyb II. – procesuálna kresba, kresliace mechanizmy – Pedagogická fakulta / Katedra výtvarnej kultúry

Súčasťou festivalu boli aj odborné prednášky:

 • Dejiny diplomatického protokolu – PhDr. Mária Holubová, PhD. / Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
 • Aká je moja reziliencia? – PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. / Pedagogická fakulta

UMB mala zastúpenie aj na Európskej noci výskumníkov v Poprade v dvoch vedeckých stánkoch:

 • Plánuj, rozhoduj a zarábaj ako manažér – Inštitút manažérskych systémov
 • Odhaľ forenznú chémiu – FPV / Katedra chémie

Zaujímavé a pútavé prezentácie a vysvetľovanie rôznych javov z oblastí vedy a techniky a spoločenských vied zaujali malých aj veľkých návštevníkov tohto populárneho podujatia.

 

https://www.nocvyskumnikov.sk/

Oficiálne fotografie z ENV 2019 v Banskej Bystrici (zdroj SOVVA OZ): https://www.flickr.com/photos/152898019@N02/albums/72157711170656682