Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Eurobankovka vydaná Univerzitou Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vydaním zberateľskej eurobankovky s nominálnou hodnotou nula eur sa pridáva k úspešnému európskemu projektu, ktorý je primárne zameraný na podporu cestovného ruchu tým, že  prezentuje zaujímavé a atraktívne lokality krajiny.

Univerzita Mateja Bela ako jedna z prvých inštitúcii na Slovensku vydaním tejto eurobankovky rozbieha prezentáciu výnimočných osobností našej i európskej histórie a  všetkým záujemcom približuje osobnosť Mateja Bela, Veľkú ozdobu Uhorska, polyhistora a učenca, ktorého meno nesie práve naša univerzita.

Na bankovke je zobrazená socha Mateja Bela, slávnostne odhalená pri príležitosti 25. výročia úspešného pôsobenia  Univerzity Mateja Bela, tiež ukážka jeho najvýznamnejšieho diela na pozadí s budovou, v ktorej sídlila prvá fakulta v našom meste – Pedagogická fakulta. V súčasnosti v týchto priestoroch pôsobí Ekonomická fakulta UMB a budova je od apríla 2018 národnou kultúrnou pamiatkou.

Bankovka je vytlačená na originálnom bankovom papieri so všetkými ochrannými prvkami, akými sú sériové číslo, mikrotlač, vodoznak, hologram.

 

 

 

.

Miesto: Vydavateľstvo Belianum, Tajovského 51, Banská Bystrica

Čas predaja: utorok - piatok

9.30 - 11.30 h, 12.30 - 15.00 h

Cena: 3 €/ks

Počet kusov na osobu nie je limitovaný.

Predaj prostredníctvom e-shopu v termíne od 26. 9. 2018.

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici