ESN UMB BB

ESN je najväčšia študentská organizácia, ktorá funguje pod záštitou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, čo znamená, že jej členom sa môže stať študent akejkoľvek fakulty UMB. Ako fungujeme? My, dobrovoľníci, sa snažíme pomôcť zahraničným študentom s takmer všetkým možným. Na to, aby naša organizácia dobre fungovala, má každý člen určité práva a povinnosti. „Buddy“ pomáha zahraničnému študentovi už pred jeho samotným príchodom, a to tým, že ho kontaktuje a radí mu so všetkým, čo zahraničný študent potrebuje. Bezprostredne po príchode ho vyzdvihne na stanici, pomôže mu s ubytovaním, s vybavením študentskej karty ISIC, s orientáciou v meste a pod. Aktívny člen sa okrem všetkého spomenutého zapája aj do chodu našej sekcie. Pomáha s organizáciou, resp. organizuje aktivity pre zahraničných študentov, aby bol ich pobyt plný zážitkov a krásnych spomienok. Tzv. sekčný board zabezpečuje samotné vedenie sekcie, skladá sa z mnohých funkcií, pričom každú špecifikuje súbor iných povinností.

ESN ponúka širokú škálu rôznych aktivít pre zahraničných študentov, pretože sa snažíme zaujať každého. Hneď na začiatku semestra máme pre nich pripravený „welcome week“. To znamená, že od pondelka do nedele na nich čaká každý deň jedna aktivita. Počas tohto týždňa vznikajú prvé priateľstvá a zahraniční študenti lepšie spoznávajú aj nás, našu kultúru či samotné mesto. Počas semestra pre nich plánujeme športové aktivity v telocvični na Tajovského SOU, čo nie je od UMB ďaleko. Vybrať si môžu spomedzi rôznych športov, najčastejšie však ponúkame volejbal, futbal alebo basketbal. Keďže Erasmus+ je kultúrno-vzdelávací program, snažíme sa študentom priblížiť aj slovenskú kultúru či históriu. V Múzeu SNP im vieme vďaka našim študentom zabezpečiť napríklad aj simultánne tlmočenie výkladu. Medzi kultúrne udalosti patrí aj tzv. Haluškovica, kde si zahraniční študenti skúsia, aké to je, variť naše tradičné jedlo. Počas slovenského večera majú možnosť vyskúšať iné slovenské tradičné jedlá a spoznávajú aj slovenskú kultúru a hudbu. Za zábavou tiež nemusia chodiť ďaleko, každý druhý týždeň pre nich organizujeme rôzne tematické večierky. Určite treba spomenúť niektoré projekty organizácie ESN. V rámci SocialErasmu chodievame venčiť psov do Zvolena, darujeme krv, predávame narcisy alebo navštevujeme Dom sv. Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, kde pomáhame s upratovaním alebo sa hráme s deťmi. Ďalším projektom je ExchangeAbility, prostredníctvom ktorého sa snažíme poukázať na to, že aj ľudia so znevýhodnením môžu vycestovať do zahraničia. Prostredníctvom udalosti „Blind date“ (Rande naslepo) majú študenti aspoň na chvíľu možnosť pocítiť na vlastnej koži, aké to je, byť nevidiacim. Posledným projektom, ktorý by sme radi spomenuli, je Mov´in Europe, ktorý sa primárne venuje propagovaniu mobilít. V rámci tohto projektu organizujeme každý semester našu najväčšiu udalosť „International Village“, ktorá sa odohráva na radnici v Banskej Bystrici. Účastníci majú možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o krajinách a kultúrach, z ktorých naši zahraniční študenti pochádzajú, a potom ochutnať ich tradičné jedlá. Na konci semestra nám ostáva už len zorganizovať rozlúčkovú večeru a párty, aby mali študenti možnosť ukončiť semester so všetkými svojimi zahraničnými priateľmi, ktorých si tu našli.

 

Annamária Košútová

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková