Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  EKO KONFERENCIA – od dialógu k spoločným zeleným cieľom

  V rámci projektu Možnosti využitia výsledkov vedy a výskumu na podporu environmentálnej uvedomelosti UMB a jej širšieho okolia s podporou Nadácie SPP sa na pôde  univerzity konala dňa 20. októbra 2023 prvá EKO KONFERENCIA.

  Sprievodnou aktivitou EKO KONFERENCIE bola revitalizácia zelene v areáli Študentského domova 3, ktorá sa konala dňa 18. októbra 2023. Na tejto revitalizácií sa zúčastnilo takmer 50 dobrovoľníkov z radu študentov a zamestnancov UMB.

  V zelených aktivitách sa pokračovalo ešte pred konferenciou, a to výsadbou lipy veľkolistej venovanej patrónovi univerzity Matejovi Belovi. Vysadil ju rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. spolu s projektovým tímom UMB v zložení: doc. Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD., Ing. Alexandra Pančíková, PhD., Ing. Soňa Priščáková, PhD., Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. a Mgr. Katarína Kosková. Súčasťou bolo taktiež aj osadenie informačnej tabuľky priamo pri Lipe Mateja Bela obsahujúcej hodnoty UMB, ktoré má symbolizovať.

  EKO KONFERENCIE sa zúčastnili experti prizvaní participovať na projekte, a to z krajských, štátnych a zahraničných inštitúcií. So svojimi príspevkami aktívne vystúpili expertky dr  Anna Batorczak (University of Warsaw), RNDr. Zuzana Országhová Králová, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) a RNDr. Jana Bačkorová, PhD. (Slovenská agentúra životného prostredia). Výsledky výskumu, ako aj pripravovaný Akčný plán na podporu environmentálnej uvedomelosti na UMB predstavila členka projektového tímu Ing. Soňa Priščáková, PhD., sumarizáciu zistení a najvýznamnejšie poznatky uvádzame v nasledujúcej sumarizácií zistení:    

  Výstupom bola v rámci konferencie rozsiahla diskusia k odprezentovaným príspevkom a podnetnej výmene príkladov dobrej praxe.

  Z hľadiska ambície zvyšovania environmentálneho povedomia možno považovať spojenie praktického hľadiska v podobe revitalizácie zelene a teoretického hľadiska - výstupov z EKO KONFERENCIE za významný pokrok v spoločnom vytváraní Zelenej UMB.

   

  Zelený tím UMB

   

  EKO KONFERENCIA – od dialógu k spoločným zeleným cieľomEKO KONFERENCIA – od dialógu k spoločným zeleným cieľomEKO KONFERENCIA – od dialógu k spoločným zeleným cieľomEKO KONFERENCIA – od dialógu k spoločným zeleným cieľomEKO KONFERENCIA – od dialógu k spoločným zeleným cieľomEKO KONFERENCIA – od dialógu k spoločným zeleným cieľomEKO KONFERENCIA – od dialógu k spoločným zeleným cieľomEKO KONFERENCIA – od dialógu k spoločným zeleným cieľom