Druhý Staff Week programu Erasmus+ opäť úspešný

V dňoch 5. až 7. septembra sa na UMB konal v poradí už druhý Staff Week. Na univerzitnej pôde sme hostili účastníkov mobility zamestnancov a mobility učiteľov programu Erasmus+ z Turecka, Poľska, Nemecka, Fínska, Anglicka, Portugalska, Španielska, Rumunska aj z Čiech.

Tentokrát nás navštívili hlavne ženy, mnohí účastníci však boli z učiteľského prostredia. Témou podujatia bol jazyk ako komunikačný prostriedok v akademickom prostredí. Podujatie sa začalo aktivitami v stredu, kedy sme im predstavili Slovensko, následne sme predstavili našu univerzitu a jej pracoviská a dali sme im priestor na prezentovanie vlastných pracovných pozícií a vlastných univerzít s možnosťou získať nové pracovné kontakty. Univerzita v dvoch workshopoch predstavila projektové centrum aj univerzitnú knižnicu. Pre účastníkov sme pripravili aj krátky kurz slovenského jazyka, ktorý sa stretol s veľkou odozvou a prelomil komunikačné ľady. 

V stredu sa účastníci stretli na obede v Slovenskej reštaurácii s rektorom univerzity a prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou.

Štvrtok patril aktivitám na Filozofickej fakulte UMB. Kolegovia pripravili veľmi zaujímavý program. Predstavili fakultu a následne zábavnou a náučnou formou viedli kvízy na tému jazykovej komunikácie.

Poobedňajší program pokračoval návštevou artikulárneho kostola v Hronseku, pamätnej izby Mateja Bela v Očovej, remeselného dvora s predstavením slovenských tradičných remesiel. Hostí privítali chlebom a soľou a mali možnosť ochutnať tradičnú bryndzu, kváskový chlieb, či rôzne slovenské syry. Večer sme zavŕšili večerou na Sliači a prechádzkou k minerálnym prameňom v areáli kúpeľov Sliač.

Piatok patril Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov. Hostí privítal dekan fakulty a následne boli pripravené workshopy v anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku.  Poobedňajší program pripravila Ekonomická fakulta. Krátka diskusia sa takisto niesla na tému jazykovej komunikácie.

Na záver prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou poďakovala účastníkom Staff Weeku za ich participáciu a odovzdali sme certifikáty, potvrdzujúce účasť.

Hostia vyjadrili veľkú spokojnosť s vynikajúcou organizáciou a podporou celého tímu. Radi sa opäť vrátia a my veríme, že spolupráca, ktorá počas tohto podujatia vznikla, bude prekvitať aj v budúcnosti.

„Dear Participants of the 2nd MBU Staff Week,

It was a pleasure to be part of the Staff Week Group. Thank you for the common time and interesting meetings and conversations. I hope we will meet again somewhere.

Thank you Lucia for the great organization and many activities during Staff Week.


Best regards,

Malwina and Edyta“

 

Mgr. Lucia Oboňová , inštitucionálna kancelária mobilít Erasmus+, referát medzinárodnej spolupráce.

 

 

 

 

Druhý Staff Week programu Erasmus+ opäť úspešnýDruhý Staff Week programu Erasmus+ opäť úspešnýDruhý Staff Week programu Erasmus+ opäť úspešnýDruhý Staff Week programu Erasmus+ opäť úspešnýDruhý Staff Week programu Erasmus+ opäť úspešnýDruhý Staff Week programu Erasmus+ opäť úspešný