Dôležitý oznam pre študentov UMB

Vážená študentka, vážený študent,

vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa na Vás vedenie UMB obracia s nasledujúcimi informáciami:

Žiadame všetkých študentov s trvalým pobytom na území SR, aby do 17. 3. 2020 (utorok) do 12.00 hod. opustili študentské domovy UMB.

Všetkým zahraničným študentom ubytovaným v študentských domovoch UMB garantujeme napriek mimoriadnej a kritickej situácii poskytnutie ubytovania po celú dobu prerušenia prezenčnej metódy výučby na UMB.

Ak zahraniční študenti, v súčasnosti ubytovaní v študentských domovoch UMB, majú záujem vrátiť sa do domovskej krajiny, môžu tak urobiť výlučne na vlastnú zodpovednosť.

Upozorňujeme na neustále sa meniace a čoraz zložitejšie podmienky medzinárodného transferu.

Ukončenie prerušenia prezenčnej metódy výučby na UMB nevieme v tejto chvíli predpokladať.

Zahraničným študentom, ktorí sa rozhodnú zotrvať ubytovaní v študentských domovoch UMB v žiadnom prípade neodporúčame vycestovať mimo SR.

Dôrazne žiadame všetkých študentov, aby rešpektovali opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR.

Banská Bystrica 13. marca 2020

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD

rektor UMB