Divadlo a poézia mladých krajanov

Prezentáciou mladých krajanov v pondelok 11. 7. v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici v rámci cyklu podujatí Univerzita mestu mesto univerzite ukončilo Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí mesiac, v priebehu ktorého realizovalo spolu 6 rôznych vzdelávacích podujatí.

V dňoch 17. – 27. 6. v Tatranskej Lomnici 43 účastníkov z Ukrajiny absolvovalo Ozdravný pobyt pre deti z oblasti Černobyľu, ktorý realizujeme na základe medzivládnej dohody. V rovnakom čase sme realizovali aj Školu v prírode vo Vrátnej v odbornej garancii Pedagogickej fakulty UMB (24. 6. – 3. 7.) a pobyt víťazov Súťaže v digitálnej fotografii a krátkom filme na UMB v Banskej Bystrici (27. – 30. 6.).

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí uskutočnilo aj Letnú školu tradičnej kultúry v odbornej garancii Múzea oravskej dediny  v Zuberci (3. – 10. 7. 2016). Ďalšie dve vzdelávacie aktivity prebiehali paralelne v čase od 5. do 12. 7. 2016 na Donovaloch. Bola to Letná škola mladých divadelníkov v odbornej garancii Mgr. art. Kataríny Hitzingerovej a Detská krajanská univerzita zameraná na slovenskú literatúru a prednes v odbornej garancii Mgr. Lýdie Simanovej.

Účastníci posledných dvoch uvedených aktivít v pondelok 11. 7. popoludní predstavili v Cikkerovej sieni výsledky svojho pobytu na Slovensku. Mladí krajania z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny prezentovali svoju prácu vo viacerých umeleckých tvorivých skupinách vo vyše hodinovom programe. V jednotlivých tvorivých skupinách boli zapojené deti z každej zúčastnenej krajiny. Nové vedomosti a skúsenosti si môžu odniesť do svojich slovenských domovov v zahraničí. Na spomínaných šiestich aktivitách realizovaných za necelý mesiac sa zúčastnilo spolu 252 Slovákov žijúcich v zahraničí.

Divadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanovDivadlo a poézia mladých krajanov