Deň rodiny 2016

Univerzita Mateja Bela sa počas víkendu predstavila banskobystrickej verejnosti na podujatí Deň rodiny 2016. Oslava rodiny sa už tradične konala v Parku pod Pamätníkom SNP. Športové kluby univerzity pripravili bohatý program pre celé rodiny.

Návštevníci podujatia si vyskúšali  športové a atletické disciplíny. Nechýbal hod raketkou, skok do diaľky z miesta, prekážkový beh, hod loptičkou do koša, frekvenčné cvičenia na orientáciu a hod na presnosť. Tí najlepší získali darčeky s logom UMB.

Účasť Univerzity Mateja Bela bola obohatením programu a pre univerzitu ďalšou možnosťou ako zviditeľniť aktivity športových klubov, ktoré sú určené najmä pre verejnosť.