Deň otvorených dverí

Dňa 13. februára 2019 vstúpilo na pôdu šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici približne 1260 záujemcov a záujemkýň o štúdium. UMB privítala aj 85 záujemcov o štúdium z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí. Z Ukrajiny prišli maturanti predovšetkým z Užhorodu, Veľkého Berezného a Perečína. Zo Srbska prišli študenti stredných škôl z Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Kovačice, Starej Pazovy a zo Šídu. Po prvýkrát sme privítali aj stredoškolákov z Iloku v Chorvátsku.

Najviac uchádzačov otvorilo dvere Ekonomickej fakulty UMB. Priamy prenos z Dňa otvorených dverí na EF UMB sledovalo on-line viac ako 1500 záujemcov o štúdium. Približne 290 uchádzačov o štúdium zvažuje štúdium na Filozofickej fakulte UMB a 258 stredoškolákov sa zaujíma o ponuku študijných programov Pedagogickej fakulty UMB. Uchádzači o štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB sa zaujímali o podmienky prijatia a tiež aj perspektívu uplatnenia v praxi. Na Fakulte prírodných vied UMB navštívilo najviac študentov Katedru chémie FPV. Uchádzačov o štúdium práva potešila informácia o prepojení štúdia s praxou a o možnosti bezplatne využívať unikátne vytvorený online systém právnych informácií EPI smart, vytvorený jedinečne pre študentov PrF UMB. Budúcim vysokoškolákom boli dvere otvorené aj v Univerzitnej knižnici UMB a jej študovniach, ktoré sa nachádzajú v priestoroch všetkých šiestich fakúlt.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ukázala svoje priestory počas novembrového a februárové Dňa otvorených dverí viac ako 2000 študentkám a študentom z rôznych kútov Slovenska a zahraničia.

 

Deň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dveríDeň otvorených dverí