Deň otvorených dverí na UMB

V stredu 7. novembra 2018 vstúpilo na pôdu šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici viac ako  800 záujemcov a záujemkýň o štúdium.  Pre všetkých stredoškolákov bol pripravený zaujímavý program s množstvom informácií od pedagógov, ale aj samotných študentov jednotlivých fakúlt. Deň otvorených dverí sa konal počas Týždňa vedy a techniky, a tak mali uchádzači o štúdium možnosť navštíviť zaujímavé prednášky a workshopy súvisiace s vysokoškolským štúdiom a vedou.