Ďakujeme, že ste s nami rozsvietili stánok Univerzitného punču pre Svetielko nádeje

Ďakujeme všetkým, ktorí  v stredu 13. 12. 2017  prišli  podporiť  Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici,  a tak aj Svetielko nádeje a kúpou Univerzitného punču prispeli deťom a ich rodinám občianskeho združenia Svetielka nádeje.

Vďaka Vám, sa podarilo vyzbierať sumu vo výške  4 107  EUR, ktorú v najbližších dňoch odovzdáme zakladateľovi občianskeho združenia Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej onkológie a zástupcovi prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici MUDr. Bicianovi.

„Moje poďakovanie patrí organizátorom tejto ušľachtilej akcie, všetkým predajným tímom našich súčastí, no najmä všetkým dobrým ľuďom, ktorí svojím významným dielom prispeli k celkovej podpore UMB Svetielku nádeje. Som presvedčený, že spoločne štartujeme silnú tradíciu charitatívnych podujatí pod hlavičkou UMB ,“ uviedol rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.