Čínsky veľvyslanec na Slovensku navštívil UMB a CIB

Dňa 28.8.2020 nás navštívil Čínsky veľvyslanec na Slovensku, H.E. SUN Lijie, pričom absolvoval stretnutie s pánom rektorom Vladimírom Hiadlovským, pánom prorektorom pre vedu a výskum Petrom Teremom a pani prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a  celoživotné vzdelávanie Katarínou Chovancovou, ako aj s čínskym riaditeľom CIB pánom Jianweiom Wangom.

Pán rektor srdečne privítal pána veľvyslanca na pôde UMB. Zároveň predstavil doterajšiu spoluprácu medzi UMB a čínskymi univerzitami, pričom spomenul aj založenie CIB. Zdôraznil záujem študentov, zamestnancov, ako i širokej verejnosti o výučbu Čínskeho jazyka. Rovnako načrtol možnosti ďalšej spolupráce medzi UMB a čínskymi univerzitami.

H.E. SUN Lijie spomenul, že UMB podporila i v minulosti celý rad výmen a spoluprác, najmä s dôrazom na Dongbei University of Finance and Economics, DUFE, ktorá i naďalej úspešne pokračuje. Zároveň potvrdil podporu veľvyslanectva i pri budúcich aktivitách tohto typu.