Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Cena primátora mesta

V Cikkerovej sieni Radnice mesta Banská Bystrica sa 17. júna 2021 uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien laureátom Ceny primátora, Ceny mesta a Čestné občianstvo za rok 2020.

Cena primátora je určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. O udelení ceny rozhoduje primátor mesta.

Náš dlhoročný kolega, prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., si z rúk Jána Noska prevzal Cenu primátora za celoživotné pôsobenie v oblasti vzdelávania, hudobného a spoločenského života a rozvoj zborového umenia na Slovensku.

Srdečne blahoželáme!

Cena primátora mestaCena primátora mestaCena primátora mestaCena primátora mestaCena primátora mestaCena primátora mesta

fotografie autor: Vlado Veverka


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici