Bývalý diplomat a prekladateľ Stanislav Vallo

V priestoroch rektorátu UMB prijala dňa 7. novembra 2018  prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. bývalého diplomata v Bruseli a prekladateľa Stanislava Vallu. Na prijatí sa zúčastnila aj vedúca Katedry romanistiky FF UMB Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. a PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.