BASKETBALOVÝ TURNAJ ŠTUDENTOV UMB BANSKÁ BYSTRICA

Dňa 28.11. 2017, KTVŠ FF UMB Banská Bystrica, ŠK UMB, UMB Banská Bystrica a BDŽ ŠK UMB, v spolupráci s Európskym mestom športu Banská Bystrica 2017, usporiadali v telocvični FF UMB, Tajovského ul.40 v Banskej Bystrici, „Basketbalový turnaj študentov UMB Banská Bystrica“.

Turnaja sa zúčastnilo 39 študentov UMB ,  ktorí boli rozdelení do 7-mich tímov. Hralo sa systémom na 2 skupiny, v skupine hral každý s každým. Do semifinále postúpili 4 najlepšie tímy a hrali systémom 1. a 2. družstvo v celkovom poradí  po skupine – finále, 3. a 4. družstvo v  celkovom poradí po skupine - o 3. miesto.  Víťazným tímom sa stalo družstvo „HARD PENETRATION“.