Architekt vzťahov – Rudolf Schuster

Vitálneho a dynamického muža Rudolfa Schustera, ktorý silou svojej osobnosti a ľudskosti neustále upozorňuje svet na Slovensko, poznajú občania krajiny ako prezidenta republiky z médií a jeho aktivít. Ako kultúrny a rozhľadený politik presadzujúci slovenské národné záujmy, skvelý organizátor, neochvejný architekt pevných a trvajúcich vzťahov, otváral Slovensku dvere do sveta, zlepšoval imidž našej krajiny a nikde ho neodmietli.

Podujatie ARCHITEKT VZŤAHOV, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. novembra 2016 v rámci projektu Univerzita mestu — mesto univerzite, sa nieslo v znamení vzťahov  – vzťahov k ľuďom, domovu, prírode a svetu. Stretnutie s Rudolfom Schusterom bolo aj o ľudskom pobudnutí, vypočutí a zhováraní sa. Ešte pred začatím podujatia sa pán prezident stretol s rektorom UMB a spoločne absolvovali aj prijatie u primátora mesta Banská Bystrica.

 

Architekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf SchusterArchitekt vzťahov – Rudolf Schuster