Aktuálne dianie na UMB - Bitrix24

Neverejná sociálna sieť na pôde UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici spustila jedinečnú sociálnu sieť ako prvá univerzita na Slovensku. Je to sieť, ktorú využívajú nadnárodné spoločnosti na firemnú komunikáciu.

Pýtate sa prečo?

Dôvodov je viac:

1. Sociálne siete sú fenoménom súčasnosti

 • Predstavujú priestor na komunikáciu
 • Umožňujú zdielať rôzny obsah (články, fotky, videá ...)
 • Ponúkajú priestor na  publikácie vlastnej tvorby
 • Podporujú diskusie
 • Používajú sa ako marketingový nástroj
 • Budujú povedomie vo verejnosti

2.  Je to sociálna, ale neverejná sieť

 • Bitrix24 nie je verejná sieť, ale ponúka viac ako verejná sieť
 • Plní účel sociálnej siete, ale rešpektuje súkromie, súkromie UMB. Jej členmi sú  študenti, absolventi, zamestnanci a priatelia UMB, pozvaní do siete. Stále využíva význam sociálnej siete a jej pozitíva, ale len v prospech tých osôb, ktorých sa to týka.

A tým je sieť Bitrix24 INÁ

 • Komunikuje len v internom prostredí UMB
 • Podporuje diskusiu na aktuálne témy a diane na UMB
 • Dáva priestor nielen študentom, ale aj pedagógom a nepedagogickým zamestnancom UMB zverejňovať udalosti, aktivity, pracovné témy, študijné materiály v súkromí UMB
 • Umožňuje vytvárať pracovné skupiny, rozoberať rôzne témy výlučne vo vybranej skupine, ale aj v celom diskusnom fóre UMB

Prečo byť súčasťou Bitrix24?

Pozrite si video rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

Tak prečo nebyť súčasťou siete Bitrix24?

 

Čím viac členov siete, tým

 • aktívnejšia komunikácia,
 • zaujímavejšie diskusné fóra,
 • pestrejšia ponuka pre všetkých.

Tešíme sa na každého nového člena siete Bitrix24.

Ak budete potrebovať pomoc, kontaktujte nás e-mailom: bitrix24@umb.sk

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková