Aké boli OH v Riu?

Študenti a absolventi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici reprezentovali Slovensko na olympijských hrách v Rio de Janeiro. Aké boli olympijské hry a atmosféra na olympiáde sa dozviete z reportáže TV Hronka.

Na otázky redaktora odpovedal vedúci tímu doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. a reperezentantka v chôdzi na 20 km Mgr. Mária Czaková.