8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. organizuje každoročne veľtrh pracovných a kariérnych príležitostí pod názvom Univerzitný deň kariéry.

Dňa 17. októbra 2017 (utorok) sa od 9.00 v priestoroch historickej budovy Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už po ôsmykrát otvorili dvere Univerzitného dňa kariéry (UDK) pre všetkých študentov a absolventov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Cieľom podujatia bolo podporiť študentov a absolventov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pri hľadaní a sprostredkovaní práce, brigády, stáže a praxe v spoločnostiach národného aj medzinárodného charakteru. Zároveň mali tak  možnosť nadviazať spoluprácu, ktorú môžu zužitkovať pri tvorbe svojich záverečných prác.

O obľúbenosti podujatia, ktorého prvý ročník sa konal v roku 2010, hovoria aj čísla. Prvého ročníka sa zúčastnilo približne 10 vystavovateľov a navštívilo ho len 50 študentov a absolventov. Minuloročné UDK privítalo na pôjde EF UMB  25 prestížnych spoločností a približne 400 študentov a absolventov UMB v Banskej Bystrici sa zaujímalo o prácu, stáž, či prax.

Na tohtoročný, už ôsmy ročník UDK,   prijalo pozvanie 25 regionálnych a nadnárodných spoločností a zúčastnilo sa ho približne 300 študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Medzi uvedenými vystavovateľmi boli aj spoločnosti umiestnené v TOP 10 v ankete Najzamestnávateľ napr. Kia Motors Slovakia s.r.o., T-Systems Slovakia s.r.o., IBM Slovensko s.r.o., Manpower Group Slovensko s.r.o., NN Životná poisťovňa a.s. , Johnson Controls International spol. s r.o. atď.

Zdroj: http://www.najzamestnavatel.sk/rebricek-2016

Univerzitný deň kariéry otvorila svojím príhovorom prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., jeho význam pre Univerzitu a študentov vydzdvihol v príhovore  aj  prorektor pre rozvoj a informatizáciu doc. Ing. Marek Drímal, PhD. a na pôde EF UMB privítal vystavovateľov, študentov a hostí  dekan Ekonomickej fakulty UMB doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.

Univerzitný deň kariéry bol rozdelený do dvoch sekcií – do Výstavnej sekcie a sekcie Career fair.

Vo Výstavnej sekcii sa prezentovali vystavovatelia prostredníctvom svojich stánkov. Návštevníkom Univerzitného dňa kariéry bola k dispozícii počas celého podujatia aj kariérová poradkyňa, ktorá im poskytovala bezplatné kariérové poradenstvo (napr. konzultácie životopisu, motivačného listu, žiadosti o zamestnanie a pod.).

Sprievodný program v sekcii Career fair, v podobe zaujímavých workshopov a prednášok, je neodmysliteľnou súčasťou každého ročníka Univerzitného dňa kariéry. Predmetnú sekciu otvárala úspešná a osvedčená personálna agentúra Lugera The People Republic s témou Ako uspieť na pracovnom pohovore. Vyvrcholením tohtoročnej série workshopov bola prednáška absolventa Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Juraja Kováča, s názvom Ako začať s holým zadkom, ktorý je mimo iného aj autorom úspešných projektov ako Rozbehni sa, Najlepší nápad a Social Impact Award.

A ako hodnotili podujatie vystavovatelia?

„Tohtoročný Univerzitný deň kariéry hodnotíme ako skvelý. Teší nás z roka na rok väčšia návštevnosť podujatia. Študenti sa čoraz viac pýtajú a zaujímajú sa o možnosti, ktoré ponúka naša nezisková organizácia.“

„Univerzite Mateja Bela by sme sa chceli poďakovať za vydarené podujatie, ktoré nám umožnilo spoznať najmä chtivých študentov, ktorí sa neboja ísť v ústrety svojej budúcnosti a aktívne hľadajú možnosti svojho uplatnenia na súčasnom trhu práce.“

Pre študentov bola pripravená aj tombola, do ktorej ceny venovali zástupcovia jednotlivých spoločností.

 

8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce