8. rok sa na pôde UMB stretli zástupcovia firiem s ponukou práce

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. organizuje každoročne veľtrh pracovných a kariérnych príležitostí pod názvom Univerzitný deň kariéry.

Dňa 17. októbra 2017 (utorok) sa od 9.00 v priestoroch historickej budovy Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už po ôsmykrát otvorili dvere Univerzitného dňa kariéry (UDK) pre všetkých študentov a absolventov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Cieľom podujatia bolo podporiť študentov a absolventov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pri hľadaní a sprostredkovaní práce, brigády, stáže a praxe v spoločnostiach národného aj medzinárodného charakteru. Zároveň mali tak  možnosť nadviazať spoluprácu, ktorú môžu zužitkovať pri tvorbe svojich záverečných prác.

O obľúbenosti podujatia, ktorého prvý ročník sa konal v roku 2010, hovoria aj čísla. Prvého ročníka sa zúčastnilo približne 10 vystavovateľov a navštívilo ho len 50 študentov a absolventov. Minuloročné UDK privítalo na pôjde EF UMB  25 prestížnych spoločností a približne 400 študentov a absolventov UMB v Banskej Bystrici sa zaujímalo o prácu, stáž, či prax.

Na tohtoročný, už ôsmy ročník UDK,   prijalo pozvanie 25 regionálnych a nadnárodných spoločností a zúčastnilo sa ho približne 300 študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Medzi uvedenými vystavovateľmi boli aj spoločnosti umiestnené v TOP 10 v ankete Najzamestnávateľ napr. Kia Motors Slovakia s.r.o., T-Systems Slovakia s.r.o., IBM Slovensko s.r.o., Manpower Group Slovensko s.r.o., NN Životná poisťovňa a.s. , Johnson Controls International spol. s r.o. atď.

Zdroj: http://www.najzamestnavatel.sk/rebricek-2016

Univerzitný deň kariéry otvorila svojím príhovorom prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., jeho význam pre Univerzitu a študentov vydzdvihol v príhovore  aj  prorektor pre rozvoj a informatizáciu doc. Ing. Marek Drímal, PhD. a na pôde EF UMB privítal vystavovateľov, študentov a hostí  dekan Ekonomickej fakulty UMB doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.

Univerzitný deň kariéry bol rozdelený do dvoch sekcií – do Výstavnej sekcie a sekcie Career fair.

Vo Výstavnej sekcii sa prezentovali vystavovatelia prostredníctvom svojich stánkov. Návštevníkom Univerzitného dňa kariéry bola k dispozícii počas celého podujatia aj kariérová poradkyňa, ktorá im poskytovala bezplatné kariérové poradenstvo (napr. konzultácie životopisu, motivačného listu, žiadosti o zamestnanie a pod.).

Sprievodný program v sekcii Career fair, v podobe zaujímavých workshopov a prednášok, je neodmysliteľnou súčasťou každého ročníka Univerzitného dňa kariéry. Predmetnú sekciu otvárala úspešná a osvedčená personálna agentúra Lugera The People Republic s témou Ako uspieť na pracovnom pohovore. Vyvrcholením tohtoročnej série workshopov bola prednáška absolventa Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Juraja Kováča, s názvom Ako začať s holým zadkom, ktorý je mimo iného aj autorom úspešných projektov ako Rozbehni sa, Najlepší nápad a Social Impact Award.

A ako hodnotili podujatie vystavovatelia?

„Tohtoročný Univerzitný deň kariéry hodnotíme ako skvelý. Teší nás z roka na rok väčšia návštevnosť podujatia. Študenti sa čoraz viac pýtajú a zaujímajú sa o možnosti, ktoré ponúka naša nezisková organizácia.“

„Univerzite Mateja Bela by sme sa chceli poďakovať za vydarené podujatie, ktoré nám umožnilo spoznať najmä chtivých študentov, ktorí sa neboja ísť v ústrety svojej budúcnosti a aktívne hľadajú možnosti svojho uplatnenia na súčasnom trhu práce.“

Pre študentov bola pripravená aj tombola, do ktorej ceny venovali zástupcovia jednotlivých spoločností.