Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  70 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

  Pripomíname si  70. výročie učiteľského vzdelávania a zároveň dlhoročnú históriu a tradíciu pedagogického vzdelávania v meste Banská Bystrica. 23. apríla 2024 sa uskutočnil Galavečer  spojený s oceňovaním a unikátnym programom troch umeleckých telies Univerzity Mateja Bela. 

  "Od svojho založenia sa učiteľské vzdelávanie v Banskej Bystrici stalo kľúčovým pilierom výchovno-vzdelávacieho systému nášho regiónu. Sme hrdí  a hrdé na to, že sme aj my prispeli  k jeho rozvoju, podporovali inovácie a prispôsobovali sa meniacim sa potrebám študentstva a spoločnosti"  uvádza dekanka doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.  

  Toto špeciálne výročie nie je  len pripomienkou minulosti, ale aj príležitosťou na pohľad do budúcnosti. Učitelia a učiteľky majú významný vplyv na životy svojich študentov a študentiek  a ich úloha pri formovaní budúcnosti je neoceniteľná. Podujatie bolo  tiež príležitosťou na uznávanie prínosov osobností, ktoré výrazne prispeli k rozvoju učiteľskej profesie. 

   „Všetkým,  ktorí podporovali formovanie učiteľského vzdelávania na Univerzite Mateja Bela ako aj na Pedagogickej fakulte UMB patrí ocenenie a prejav uznania za ich úsilie a prínosy. Aj keď nemôžeme vyzdvihnúť každú jednotlivú osobnosť, chceme vyjadriť vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na vzdelávaní v Banskej Bystrici.“ vyjadruje vďaku vedenie PF UMB. 

  Pedagogická fakulta UMB začala svoju púť ako pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave, s prvou vysokou školou v Banskej Bystrici v roku 1954 - Vyššou pedagogickou školou. Významným míľnikom bol deň 1. septembra 1964, keď bola založená samostatná Pedagogická fakulta. Nová éra fakulty začala v roku 1992, keď sa stala súčasťou Univerzity Mateja Bela.

  Súčasná vízia našej fakulty sa opiera o princípy slobody, zodpovednosti a solidarity, pričom vzdelanie je považuje za kľúčovú hodnotu. Fakulta sa ponúka rôznorodé predmety a aktivity a vytvára priestor pre inovatívne študenstké projektmi.

  Jedným z významných aspektov vzdelávania na PF UMB je proštudenská orientácia. Aplikovaním princípov vzdelávania zameraného na študenta fakulta vytvára podmienky na rozvoj zrelých, morálnych, angažovaných a profesionálne kompetentných osobností. Fakulta prispieva k inovatívnym riešeniam spoločenských výziev prostredníctvom výskumu a spolupráce s partnermi. Vedecká a výskumná činnosť PF UMB sa zameriava na rôznorodé oblasti výchovy a vzdelávania, sociálnych aspektov rozvoja spoločnosti, psychologické aspektov edukácie a kvality života, ako aj profesionálny rozvoj učiteľstva a školy. Okrem toho podporuje umelecké aktivity v oblasti hudobného a výtvarného umenia.  

  70 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI70 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI70 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI70 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI70 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI70 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI70 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI70 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI70 ROKOV VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽSKÉHO VZDELÁVANIA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI