4. miesto medzi slovenskými univerzitami v rebríčku UniRank

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa umiestnila na 4. mieste medzi slovenskými univerzitami a vysokými školami v hodnotení medzinárodného portálu UniRank. Oproti roku  2019 sa UMB posunula vyššie o 5 miest z minuloročného 9. miesta.  V svetovom meradle skončila UMB na 2104 pozícii.

Ide o hodnotenie takmer 14-tisíc oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v dvesto krajinách sveta.

V hodnotení sa nevychádza primárne z akademických údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale z platných, nezaujatých webových metrík, ktoré poskytujú nezávislé webové zdroje. Základom metodológie výpočtu je prezentácia univerzity na webe, obľúbenosť a návštevovanosť webovej stránky, dôveryhodnosť zdrojov a popularita viazaná na kvalitu.

Najlepšou univerzitou vo svete podľa aktuálneho rebríčka UniRank™ 2020 je Massachusettský technologický inštitút.

 

 Zoznam vysokých škôl podľa rebríčka UniRank™ 2020:

1 Slovenská technická univerzita v Bratislave

2 Technická univerzita v Košiciach

3 Univerzita Komenského v Bratislave

4 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

5 Prešovská univerzita v Prešove

6 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

7 Žilinská univerzita v Žiline

8 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

9 Trnavská univerzita v Trnave

10 Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre

11 Ekonomická univerzita v Bratislave

12 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

13 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

14 Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

15 Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie v Košiciach

16 Technická univerzita vo Zvolene

17 Katolícka Univerzita v Ružomberku

18 Akadémia umení v Banskej Bystrici

19 Paneurópska vysoká škola

20 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

21 Vysoká škola múzických umení v Bratislave

22 Univerzita J. Selyeho

23 Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety v Bratislave

24 Vysoká škola Danubius

25 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

26 Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle

27 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

28 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

29 Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach

30 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

31 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta

32 Vysoká škola DTI

Rebríček zapojených slovenských univerzít s ich výsledkami v edícií UniRank 2020 je dostupný na https://www.4icu.org/sk/ .

Zdroj fotografia na titulke