13. ročník Detskej univerzity UMB

Slávnostná imatrikulácia v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zahájila 1. júla 2019 trinásty ročník Detskej univerzity UMB. Štyridsaťpäť účastníkov a účastníčok sa študentským sľubom a prevzatím imatrikulačného listu z rúk dekana Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela Mgr. Martina Schmidta, PhD., oficiálne stalo študentmi 13. ročníka DU UMB.

Počas dvoch týždňov študenti a študentky základných škôl vo veku 9 – 14 rokov absolvovali výchovno-vzdelávací program. Pútavé témy primerané veku spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

13. ročník Detskej univerzity UMB ukončila 12. júla 2019 slávnostná promócia v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Absolventi a absolventky si prevzali osvedčenia o absolvovaní Detskej univerzity UMB z rúk prodekanky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela Mgr. Lujzy Urbancovej, Ph.D.

Priblížiť deťom pútavou formou nekonečný svet poznatkov, motivovať ich k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať ich pozornosť k zaujímavým otázkam, to všetko je zmyslom a poslaním Detskej univerzity UMB. Veríme, že toto poslanie bolo aj v tomto roku naplnené.

 

Video z DU UMB 2019 si môžete pozrieť tu.

 Časť programu Detskej univerzity UMB prebiehala na Pedagogickej fakulte UMB. Čo všetko deti zažili práve v priestoroch našej najstaršej fakulty si môžete pozrieť práve tu.